โกสินทร์ รตนประเสริฐ

รอบรู้วิทยาศาสตร์ / โกสินทร์ รตนประเสริฐ, เรียบเรียง ; ปุริษา ตาสาโรจน์, บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : นานาสำนักพิมพ์, 2556. - 239 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. - ชุดสารานุกรมรอบรู้ .

YT2013 M11

หนังสือที่จะพาคุณหมุนย้อนเวลาสู่อดีต สนุกกับเรื่องราวในแต่ละวันในอดีตจาก 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ทุกๆ วัน มีเหตุการณ์เกิดขึ้นทุกมุมโลก ทุกๆวัน ถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ รอบโลก รอบวัน รอบตัว.

9786163010995


ประวัติศาสตร์โลก.
ประวัติศาสตร์--รวมเรื่อง.
เหตุการณ์ของโลก.
World history.

030 / ก 966 2556