โกสินทร์ รตนประเสริฐ.

รอบรู้วิทยาศาสตร์ / โกสินทร์ รตนประเสริฐ, เรียบเรียง ; ปุริษา ตาสาโรจน์, บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : นานาสำนักพิมพ์, 2556. - 239 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม. - ชุดสารานุกรมรอบรู้. .

แยกหมวดตามลำดับอักษร ก-ฮ

YT2014 M06

9786163011015


วิทยาศาสตร์--สารานุกรม.
วิทยาศาสตร์--รวมเรื่อง.

503 / ก 966 2556