ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, รศ.ดร.

อุตสาหกรรมเทรนด์ใหม่ ปฏิบัติการกู้โลกจาก Nippon Steel ถึง IRPC ต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ / รศ.ดร. ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, ดร. ชัญญา โภคะสุวรรณ. - กรุงเทพฯ : ไออาร์พีซี, 2555. - 221 หน้า : ภาพประกอบสี ; 20 ซม.

"ไออาร์พีซี" : บนเส้นทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศกับการพัฒนาประเทศและภาคสังคม -- "โนเกีย" กับกลยุทธ์ผู้พิชิตขยะอิเล็กทรอนิกส์ -- "แอสเนส" พลังงานจากถ่านหินสะอาดจริงไม่อิงนิยาย -- กรณีศึกษา "ออสตาร์โคลไมน์" แก้พิษถ่านหิน ด้วยอำนาจศาลออสเตรเลีย -- "ฟูจิซีร็อกซ์" ปฏิบัติการลบเงามัจจุราชที่แฝงมากับเครื่องพิมพ์ -- "นิปปอน สตีล" จุดกำเนิดเมืองนิเวศคิตะคิวชู -- "คิมเบอร์ลีย์-คล้าค" กระดาษทิชชู รักษ์โลก-รักต้นไม้ -- กลยุทธ์ใหม่ "โคคา-โคลา" เดินหน้ารักษ์โลก รับผิดชอบสังคม -- "โค้กอินดัสตรี้ส์" กลับตัวกลับใจใช้นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม -- บทเรียนของ "ซาโซล" ยักษ์ใหญ่พลังงานแห่งแอฟริกาใต้ -- หลักการนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม -- กฎหมายและข้อเท็จจริงสู่การบังคับใช้เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ -- ความขัดแย้งจากการพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย -- มาตรฐานมงกุฎไทย (Crown standard) สำหรับโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศไทย.

YT2013 M09

หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอกรณีศึกษาความขัดแย้งระหว่าง "โรงงาน" กับ "ชุมชน" ใน 5 ทวีป เริ่มตั้งแต่ความเป็นมาของบริษัท ปฐมเหตุแห่งข้อวิวาทและข้อกล่าวหาจบลงด้วยทางออกที่ช่วยบรรเทาเยียวยาผลกระทบที่มีต่อทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เช่น การประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์หรือระบบการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมกลไกการพัฒนาที่สะอาดหรือ CDM เพื่อนำไปสู่การลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การส่งเสริมแนวความคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการพัฒนาเครื่องมือทางสังคมศาสตร์เช่น CSR ซึ่งเน้นให้บริษัทแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เป็นต้น ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการนำเสนอเนื้อหาของบริษัทชั้นนำทั่วโลกในรูปแบบกรณีศึกษา "จากผู้ร้ายกลายเป็นพระเอก" ครั้งนี้จะช่วยจุดประกายให้ผู้อ่านสามารถวิเคราะห์ภูมิหลังของปัญหาได้ละเอียดชัดเจนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขที่เป็นรูปธรรมสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยด้วยศรัทธาที่ว่าในทุกปัญหาย่อมมีทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายเสมอ – คำนำผู้เขียน.

9786169145905


อุตสาหกรรม--แง่สิ่งแวดล้อม.
โรงงาน--แง่สิ่งแวดล้อม.
อุตสาหกรรมโรงงาน--แง่สิ่งแวดล้อม.
ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล.
ผลิตภัณฑ์สีเขียว.
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ.
Industries--Environmental aspects.
Manufacturing industries.
Green products.
Recycled products.
Social responsibility of business.

658.408 / ศ 549 2555