สุดไผท เมืองไทย.

นักขายกล้วยไข่ / สุดไผท เมืองไทย. - กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2550. - 36 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.

มีเนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.

YTN2014 M11 (ไม่ออก List)

9789740904304


วรรณกรรมสำหรับเด็ก.
Children's literature.