พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์.

พลังงาน : วิวัฒนาการ กระบวนการผลิต การวิเคราะห์และความยั่งยืน / พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์. - กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. - 326 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

YT2014 M08

9789740331216


พลังงาน.
การใช้พลังงาน.
Power resources.
Energy consumption.

333.79 / พ 246 2556