ไซโต, คะสึฮิโระ.

118 ธาตุเคมีฉบับการ์ตูน / คะสึฮิโระ ไซโต, เขียน ; รศ.ดร ศักดา ดาดวง, แปลและเรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2556. - 248 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. แปลจาก Manga de wakaru genso 118.

YT2014 M08

9789744435347


ธาตุ.
อะตอม.
วรรณกรรมสำหรับเด็ก.
การ์ตูน--เคมี.
Chemical elements.
Atoms.
Chidren's literatuer.
Carieatures and eartoons--Chemistry.