ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์ ดร.

เคมีอนินทรีย์ I = Inorganic chemistry I / รองศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา มีศุข. - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557. - 221 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.

YT2015 M07

9786165561372


เคมีอนินทรีย์.
Chemistry, Inorganic.

546.01 / ล 239 2557