สมชาย ขจรศักดิ์ชัย.

ภาพเก่าเล่าเรื่องพ่อ / เรียบเรียงโดย สมชาย ขจรศักดิ์ชัย. - กรุงเทพฯ : สมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถ้มภ์, 2558. - 50 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

สิ่งพิมพ์ราชวงศ์.

YTN2016 M05 (ไม่ออกList)

9789747508819


ภูมิพลอดุลยเดช,--พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,--พระราชประวัติ.--2470-
Bhumibol Adulyadej,--King of Thailand,--Pictorial.--1927-
ภูมิพลอดุลยเดช,--พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,--พระราชกรณียกิจ.--2470-

923.1593 / ส 239 2558