ฮิราคุ, โทยามะ.

การจัดกลุ่ม = What is a collection? / What is a collection?. ผู้แต่ง Toyama Hiraku ; ผู้แปล กนิษฐา ปุสสเด็จ, พรทิพย์ บูรณศิลปิน ; บรรณาธิการ เตือนตา นิมิตรกุล. - กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2535. - 55 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม. - ชุดเรียนรู้คณิตศาสตร์เบื้องต้นสำหรับเด็ก ; 2. A child's first mathematics program ; 2. . - ชุดเรียนรู้คณิตศาสตร์เบื้องต้นสำหรับเด็ก ; 2. A child's first mathematics program ; 2. .

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.

YTN2017 M03 (ไม่ออกList)


วรรณกรรมสำหรับเด็ก.
คณิตศาสตร์--วรรณกรรมสำหรับเด็ก.
คณิตศาสตร์ในวรรณกรรม.
Children's literature.
Mathematics--Children's literature.
Mathematics in literature.