พจน์ ใจชาญสุขกิจ.

ปั้นแบรนด์ฮิต ให้ติดตลาด = Good brand & grand image / Good brand and grand image. พจน์ ใจชาญสุขกิจ. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2558. - 175 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

YT2017 M04

9789740213697


การสร้างชื่อตราผลิตภัณฑ์.
ชื่อตราผลิตภัณฑ์.
การจัดการผลิตภัณฑ์.
ผลิตภัณฑ์--การตลาด.
การตลาด.
การสื่อสารทางการตลาด.
Branding (Marketing).
Brand name products.
Product management.
Manufactures--Marketing.
Marketing.
Communication in marketing.

658.827 / พ 168 2558