พอลแลน, ไมเคิล.

กินเพื่อสุข : สูตรดับทุกข์นักกิน = Food rules / Food rules. ไมเคิล พอลแลน, เขียน ; คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร, แปล. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2554. - 180 หน้า ; 18 ซม. - Food for good life. . - Food for good life. .

แปลจาก : Food rules : an eater's manual ของ Michael Pollen@2009.

YT2017 M04

9789740207238


อาหารเพื่อสุขภาพ.
โภชนาการ.
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง.
บริโภคนิสัย.
การกำหนดอาหาร.
Nutrition.
Self-care, Health.
Food habits.
Diet.

641.302 / พ 492 2554