ปรเมศร์ ตันตินพรัตน์.

การเลี้ยงไก่ไข่ / ปรเมศร์ ตันตินพรัตน์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : ธนธัชการพิมพ์, 2559. - 88 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

YT2017 M09

9786167586137


ไก่ไข่--การเลี้ยง.
ไก่ไข่--พันธุ์.
ไก่ไข่--อาหาร.
ไก่ไข่--โรค--การรักษา.
ไก่--การเลี้ยง.
ไก่--พันธุ์.
ไก่--อาหาร.
ไก่--โรค--การรักษา.
Chickens--Feeding and feeds.
Chickens breeds.
Chickens--Food.
Chickens--Diseases--Treatment.

636.514 / ป 171 2559