สมพล ครองสวัสดิ์.

การเลี้ยงเป็ดเนื้อ / สมพล ครองสวัสดิ์. - กรุงเทพฯ : เกษตรสยาม, 2556. - 104 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

YT2017 M09

9786167586090


เป็ดเนื้อ--พันธุ์.
เป็ดเนื้อ--อาหาร.
เป็ดเนื้อ--โรค--การรักษา.
เป็ด--การเลี้ยง.
เป็ด--พันธุ์.
เป็ด--อาหาร.
เป็ด--โรค--การรักษา.
Ducks--Feeding and feeds.
Ducks--Varieties.
Ducks--Food.
Ducks--Diseases--Treatment.
เป็ดเนื้อ--การเลี้ยง.

636.5973 / ส 267 2556