ทุเรียนเทศสู้มะเร็ง เจ๋งกว่าคีโม / หมออาสาแพทย์แผนไทย. - กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2557. - 120 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.

YT2018 M08

9786162103247


ทุเรียนเทศ.
ทุเรียนเทศ.--การปลูก.
ทุเรียนเทศ.--สรรพคุณทางยา.
ยาสมุนไพร.
ผลไม้.--ยาสมุนไพร.
พืชสมุนไพร.
สมุนไพร.
ทุเรียนเทศ.--องค์ประกอบ.
Guyabano.
Medicinal plants--Therapeutic use.
Medicinal plants--Thailand.

615.321 / ท 558 2557