ฉันทนา อารมย์ดี.

ฟ้าทะลายโจรไม่ขม / ฉันทนา อารมย์ดี. - ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558. - 116 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

YT2018 M07

9786163940902


ฟ้าทะลายโจร.
ฟ้าทะลายโจร--สรรพคุณทางยา.
สารสกัดจากพืช--ฟ้าทะลายโจร.
สารสกัดจากพืช--ฟ้าทะลายโจร.--การวิเคราะห์.
เคมีเภสัช.
สมุนไพร--การสกัด.
พืชสมุนไพร --องค์ประกอบ.
Plant extracts--Therapeutic use.
Plant extracts--Analysis.
Plant extracts--Pharmacology.
Plant, Medicinal--Chemistry.

615.321072 / ฉ 254 2558