100 โรคหาย ด้วยสมุนไพร / ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัทธ์, บรรณาธิการเรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : เลี่ยงเซียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์, [ม.ป.ป.]. - 127 หน้า : ภาพประกอบ, 21 ซม.

YTN2018 M07 (ไม่ออก List)

9786162681974


พืชสมุนไพร--สรรพคุณทางยา.
ยาสมุนไพร.
Medicinal plants.

615.321 / ห 159