Normal view MARC view
  • สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม.

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. กองสิ่งแวดล้อมต่างประเทศ. (Corporate Name)

Preferred form: สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. กองสิ่งแวดล้อมต่างประเทศ.

Machine generated authority record.

Work cat.: (BSTI)45401: อัษฎาพร ไกรพานนท์. 109205, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ /, [2550?].