Normal view MARC view
  • วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี ประวัติและวิวัฒนาการ วิจัย. (Topical Term)

Preferred form: วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี ประวัติและวิวัฒนาการ วิจัย.

Machine generated authority record.

Work cat.: (BSTI)45701: โครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย. 109937, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : สู่สังคมความรู้ และยั่งยื่น? รายงานฉบับที่ 3 ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มประเทศไทย (กรกฎาคม-กันยายน 2542) /, 2542.