Normal view MARC view
  • สิริกุล บรรพพงศ์,

สิริกุล บรรพพงศ์, บรรณาธิการ. (Personal Name)

Preferred form: สิริกุล บรรพพงศ์, บรรณาธิการ.

Machine generated authority record.

Work cat.: (BSTI)48736: การประชุม การดำเนินงานตามกลยุทธทั่วโลกสำหรับการอนุรักษ์พืช (2549 : กรุงเทพฯ). 118389, รายงานการประชุม การดำเนินงานตามกลยุทธ์ทั่วโลกสำหรับการอนุรักษ์พืช วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2549 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ /, 2550