Normal view MARC view
  • กรมวิทยาศาสตร์บริการ.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร. (Corporate Name)

Preferred form: กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.

Machine generated authority record.

Work cat.: (BSTI)49122: กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร., โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำปีงบประมาณ 2558 :, 2558.