Normal view MARC view
  • กรมวิทยาศาสตร์บริการ.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานประจำปี 2538. (Corporate Name)

Preferred form: กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานประจำปี 2538.

Machine generated authority record.

Work cat.: (BSTI)49315: กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 3302, รายงานกิจกรรมประจำปี 2538 /, 2538.