Normal view MARC view
  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (Corporate Name)

Preferred form: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

Machine generated authority record.

Work cat.: (BSTI)19422: การสัมมนาเรื่องไบโอดีเซล : พลังงานเพื่อทางเลือกของชาติ (2544 : กรุงเทพฯ). 8053, เอกสารประกอบการบรรยายสัมมนากลุ่มย่อยเรื่อง ไบโอดีเซล : พลังงานเพื่อทางเลือกของชาติ? /, 2544.