Normal view MARC view
  • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ. (Corporate Name)

Preferred form: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ.

Machine generated authority record.

Work cat.: (BSTI)50826: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ., ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี 2561, 2561.