Normal view MARC view
  • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Corporate Name)

Preferred form: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Machine generated authority record.

Work cat.: (BSTI)41848: การประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม (ครั้งที่ 4 : 2548 : กรุงเทพฯ). 101031, การประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาครั้งที่ 4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม /, 2548.