Normal view MARC view
  • สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานเด่น 2561. (Corporate Name)

Preferred form: สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานเด่น 2561.

Machine generated authority record.

Work cat.: (BSTI)50920: สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี. 78451, ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี /, 2561.