Normal view MARC view
  • ลิขสิทธิ์.

ลิขสิทธิ์. (Topical Term)

Preferred form: ลิขสิทธิ์.
Used for/see from:
  • ลิขสิทธิ์ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
  • กฎหมายลิขสิทธิ์.