Normal view MARC view
  • ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (จีไอเอส).

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (จีไอเอส). (Topical Term)

Preferred form: ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (จีไอเอส).
Used for/see from:
  • จีไอเอส (ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์).