Normal view MARC view
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์. (Corporate Name)

Preferred form: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์.

Machine generated authority record.

Work cat.: (BSTI)15650: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์., รายงานผลการวิจัยเรื่อง กัมมันตภาพรังสีในน้ำฝนที่ตกในจังหวัดพระนคร /, 2504