Normal view MARC view
  • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (Corporate Name)

Preferred form: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Machine generated authority record.

Work cat.: (BSTI)23688: ธราพงษ์ วิทิตศานต์ 61419, รายงานสถานภาพของการวิจัยและผลิตเอทานอล ไบโอดีเซล ไบโอแก๊ส และน้ำมันชีวภาพในประเทศไทย /, 2553.