Normal view MARC view
  • การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก.

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก. (Topical Term)

Preferred form: การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก.
Used for/see from:
  • ภาวะโลกร้อน.
  • โลกร้อน.