Normal view MARC view
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักบริการวิชาการ. (Corporate Name)

Preferred form: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักบริการวิชาการ.

Machine generated authority record.

Work cat.: (BSTI)36508: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักบริการวิชาการ., การประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง : รายงานฉบับสมบูรณ์ [เล่ม 1] /, 2540.