Normal view MARC view
  • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและในอุตสาหกรรม เฉพาะภาคอาคาร

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและในอุตสาหกรรม เฉพาะภาคอาคาร (2531 : กรุงเทพฯ). (Meeting Name)

Preferred form: การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและในอุตสาหกรรม เฉพาะภาคอาคาร (2531 : กรุงเทพฯ).

Machine generated authority record.

Work cat.: (BSTI)36675: การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและในอุตสาหกรรม เฉพาะภาคอาคาร (2531 : กรุงเทพฯ)., การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและในอุตสาหกรรม (เฉพาะภาคอาคาร) 22-26 สิงหาคม 2531 /, 2531.