Normal view MARC view
  • เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาแบบยั่งยืน. (Topical Term)

Preferred form: เทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาแบบยั่งยืน.

Machine generated authority record.

Work cat.: (BSTI)37823: การประชุมทางวิชาการเรื่อง ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ครั้งที่ 5 : 2536 กรุงเทพฯ). 90615, เอกสารประกอบการอภิปรายเชิงนโยบายเรื่อง ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน /, 2536.