Your search returned 391 results from 51058 records. Subscribe to this search

|
181. ทำเนียบผลการวิจัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2543 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Call number: วิจัย วช กสส ล 8 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543Availability: Items available for reference: [Call number: วิจัย วช กสส ล 8] (1).

182. พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย / กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

Call number: 606 ว 34 2545 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2545Availability: Items available for reference: [Call number: 606 ว 34 2545] (1).

183. สาระน่ารู้จากโฮมเพจ / กรมวิทยาศาสตร์บริการ.

by กรมวิทยาศาสตร์บริการ.

Call number: วศ 96 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม 2544Availability: Items available for reference: [Call number: วศ 96] (1).

184. ทำเนียบผลการวิจัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2544 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Call number: วิจัย วช กสส ล 9 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545Availability: Items available for reference: [Call number: วิจัย วช กสส ล 9] (1).

185. ทำเนียบผลการวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2545 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Call number: วิจัย วช กสส ล 10 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545Availability: Items available for reference: [Call number: วิจัย วช กสส ล 10] (1).

186. สารพัดถนัดทำ / บริษัท รีดเดอร์ไดเจสท์ (ประเทศไทย).

by บริษัท รีดเดอร์สไดเจสท์ (ประเทศไทย).

Call number: 602 ส 27 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2545Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 602 ส 27 2545] (1).

187. ทำเนียบผลการวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2546 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Call number: วิจัย วช กสส ล 11 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2546?]Availability: Items available for reference: [Call number: วิจัย วช กสส ล 11] (1).

188. เทคโนโลยีเพื่อประชาชน / บำรุง ไตรมนตรี.

by บำรุง ไตรมนตรี.

Call number: 602 บ 217 2542 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บิกไลน์, [2542?]Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 602 บ 217 2542] (2).

189. ทำเนียบผลการวิจัย ปีที่ 12 ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2547 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Call number: วิจัย วช กสส ล 12 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2547?]Availability: Items available for reference: [Call number: วิจัย วช กสส ล 12] (1).

190. สถานีต่อไป...ไฮเทค / กมล สุกิน...[และคนอื่นๆ].

by กมล สุกิน | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

Call number: 602 ก 16 2549 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 602 ก 16 2549] (1).

191. ทำเนียบผลการวิจัย ปีที่ 13 ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2548 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Call number: วิจัย วช กสส ล 13 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2548?]Availability: Items available for reference: [Call number: วิจัย วช กสส ล 13] (1).

192. ทำเนียบผลการวิจัย ปีที่ 14 ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2549 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Call number: วิจัย วช กสส ล 14 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2549?]Availability: Items available for reference: [Call number: วิจัย วช กสส ล 14] (1).

193. ทำเนียบผลการวิจัย ปีที่ 15 ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2550 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Call number: วิจัย วช กสส ล 15 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2550?]Availability: Items available for reference: [Call number: วิจัย วช กสส ล 15] (1).

194. ทำเนียบผลการวิจัย เล่มที่ 16 ประจำปี 2551 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Call number: วิจัย วช กสส ล 16 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552Availability: Items available for reference: [Call number: วิจัย วช กสส ล 16] (1).

195. ประมวลคำกล่าวคำบรรยายของ นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง / สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 602 ป 17 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 602 ป 17 2551] (1).

196. ทำเนียบผลการวิจัย เล่มที่ 17 ประจำปี 2552 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Call number: วิจัย วช กสส ล 17 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Availability: Items available for reference: [Call number: วิจัย วช กสส ล 17] (1).

197. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ / โดย วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.

by วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.

Call number: 338.9 ว 555 2529 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2529Other title: วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศที่ครบวงจร..Availability: Items available for reference: [Call number: 338.9 ว 555 2529] (1).

198. จดหมายข่าวอุดมศึกษา [วารสาร]

Material type: serial Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. Other title: MHESI NEWSLETTER.Availability: Items available for loan: BSTI (1).

199. การวิจัยขั้นแนวหน้า Frontier Research เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ / เสนอโดย กลุ่มนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่.

Call number: 001.4 ว 515 2561 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2561Availability: Items available for reference: [Call number: 001.4 ว 515 2561] (1).

200. วิทยาศาสตร์ 200 ปี รัตนโกสินทร์ / สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ; สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ, บรรณาธิการ.

by สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ | สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ.

Call number: 609 ว 34 2525 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2525Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 609 ว 34 2525] (2).