Your search returned 18 results from 50884 records. Subscribe to this search

|
1. เอกสารประกอบนิทรรศการ การประชุมวิชาการประจำปี 2551 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ "อยู่ดีมีสุขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" / จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

by การประชุมวิชาการเรื่อง อยู่ดีมีสุขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551 : ปทุมธานี) | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

Call number: 607.34 อ 16 2551/1 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 607.34 อ 16 2551/1] (1).

2. สมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 9 และการเเสดงผลงานด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) : ประเทศไทย ก้าวไกล ก้าวทัน ก้าวหน้า / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.).

by สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) (ครั้งที่ 9 : 2554 : กรุงเทพฯ).

Call number: 607.593 ค 121 2554 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์, 2554Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 607.593 ค 121 2554] (1).

3. นิทรรศการและการประชุมตลาดนัดเทคโนโลยี 21-23 เมษายน 2538 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ / จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

by นิทรรศการและการประชุม ตลาดนัดเทคโนโลยี (2538 : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) | กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

Call number: 602.9 น 34 2538 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2538]Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 602.9 น 34 2538] (2).

4. แผนงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับจังหวัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 354.4021 ว 587 2554 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2554Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 354.4021 ว 587 2554] (2).

5. เปิดประตูการเรียนรู้ สู่โลกวิทยาศาสตร์ SCIENCE WORLD : หุ่นยนต์ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ / บริษัท บงกช พับลิชชิ่ง.

by บริษัท บงกช พับลิชชิ่ง.

Call number: 602 ป 64 ล 2 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บงกช พับลิชชิ่ง, 2554Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: BSTI [Call number: 602 ป 64 ล 2] (1).

6. ศาสตร์พระราชา กับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559.

Call number: 923.1593 ว 587 2561 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, [2561?]Availability: Items available for reference: [Call number: 923.1593 ว 587 2561] (1).

7. ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ : ผลงานที่มีประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

by สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

Call number: 602.9 พ 113 2540 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 602.9 พ 113 2540] (2).

8. รายงานประจำปี 2548 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 606 ว 34 2548 รายงาน Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, [2549]Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 606 ว 34 2548 รายงาน] (2).

9. งานวิจัยพื้นฐาน ฐานรากของการพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เล่มที่ 3 : การวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี / สมชาย วงศ์วิเศษ, บรรณาธิการ.

by สมชาย วงศ์วิเศษ.

Call number: 607 ง 25 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 607 ง 25 2551] (2).

10. ผลงานของ วว. ที่พร้อมถ่ายทอดสู่ภาคอุตสาหกรรม / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.

by สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.

Call number: 607.206 ว 32 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2548Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 607.206 ว 32 2548] (2).

11. ทำเนียบ Techno Mart 2006 เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย ประจำปี 2549 / จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by นิทรรศการการแสดงผลงาน Techno Mart 2006 (2549 : กรุงเทพฯ) | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 607.34 ก 27 2549 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2549Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 607.34 ก 27 2549] (2).

12. ประชาชนได้อะไรจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เล่ม 1 : ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

Call number: 606.09593 ว 34 ล 1 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2537Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 606.09593 ว 34 ล 1] (1).

13. สิ่งประดิษฐ์พลิกโฉมโลก : นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อนาคต = Crafty Inventions : Medical Marvels, Into the Future and Hitech Information / เกอร์รี่ ไบเลย์ ; ปริญญ์ ปราชญานุพร, วาวไพลิน ช่อวิเชียร, นิลุบล พรพิทักษ์พันธุ์, แปล.

by ไบเลย์, เกอร์รี | ปริญญ์ ปราชญานุพร | วาวไพลิน ช่อวิเชียร | นิลุบล พรพิทักษ์พันธุ์ | Bailey, Gerry.

Call number: 608 บ 97 2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2553Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: BSTI [Call number: 608 บ 97 2553] (1).

14. เมื่ออนาคตไล่ล่าคุณ / ฮวน เอนริเกซ์, เขียน ; แปลโดย ชวนิต ศิวะเกื้อ และ สมสกุล เผ่าจินดามุข.

by เอนริเกซ์, ฮวน | สมสกุล เผ่าจินดามุข.

Call number: 602 ฮ 17 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์เนชั่นแนล, 2546Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 602 ฮ 17 2546] (1).

15. ปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ = Science in Action / Robin Kerrod, เขียน ; กิ่งแก้ว คูอมรวัฒนะ, ปิตินันท์ คูอมรวัฒนะ, ภทร คูอมรวัฒนะ, แปล.

by Kerrod, Robin | กิ่งแก้ว คูอมรวัฒนะ | ปิตินันท์ คูอมรวัฒนะ | ภทร คูอมรวัฒนะ.

Call number: 602 ค 59 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ปาเจรา, 2548Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 602 ค 59 2548] (1).

16. ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ของโลก / บาร์บารา เทย์เลอร์, ปริมใจ พรหมพิสุทธิ์, น้ำทิพย์ ธนิกกุล, แปล.

by เทย์เลอร์, บาร์บารา.

Call number: 608 ท 56 2549 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2549Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 608 ท 56 2549] (1).

17. CATALOG TECHNOLOGY / สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ; คณะทำงาน เอกศักดิ์ ฐาปนะดิลก... [และคนอื่นๆ].

by สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี | เอกศักดิ์ ฐาปนะดิลก [คณะทำงาน.].

Call number: 607.1 ส 131 2557 ทำเนียบนาม Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2557Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 607.1 ส 131 2557 ทำเนียบนาม] (1).

18. ผลการดำเนินงาน สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 / สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี.

Call number: 606 ส 131 2558 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2558Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: No items available Special Status (1).