Your search returned 164 results from 51107 records. Subscribe to this search

|
81. เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากธรรมชาติ : โครงการค่ายส่งเสริมความรู้ในดินวิทยาศาสตร์ระดับท้องถิ่น / ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ร่วมกับ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย.

by ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ | โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย.

Call number: 577 พ 115 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, [2550?]Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 577 พ 115 2550] (2).

82. หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ธรรมชาติ "เรียนรู้ธรรมชาติชายฝั่งทะเล" / มนธิดา สีตะธนี, ปาริฉัตร พวงมณี.

by มนธิดา สีตะธนี | ปาริฉัตร พวงมณี | รณชน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. โครงการสร้างความเข้าใจวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแก่สาธารณชน.

Call number: 577.51 ม 15 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปทุมธานี : โครงการสร้างความเข้าใจวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแก่สาธารณชน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 577.51 ม 15 2550] (2).

83. การใช้เกมในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา / มาร์ก วินเดล...[และคนอื่นๆ] ; วราภรณ์ ถิรสิริ, บรรณาธิการ.

by วินเดล, มาร์ก | วราภรณ์ ถิรสิริ | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. โครงการสร้างความเข้าใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่สาธารณชน.

Call number: 507.8 ว 35 2550/2 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปทุมธานี : โครงการสร้างความเข้าใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่สาธารณชน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 507.8 ว 35 2550/2] (2).

84. สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 8 / โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

by โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

Call number: 039.95911055 ส 27 ล 8 อ้างอิง Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2533Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 039.95911055 ส 27 ล 8 อ้างอิง] (1).

85. สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 12 / โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

by โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

Call number: 039.95911055 ส 27 ล 12 อ้างอิง Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการ, [2531]Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 039.95911055 ส 27 ล 12 อ้างอิง] (1).

86. เปิดโลกพีวีซี เล่ม 1 / ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน).

by บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา.

Call number: 668.4236 ท 96 ล 1 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ: : บริษัท, 2536Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 668.4236 ท 96 ล 1] (2).

87. เส้นทางสู่การเป็นนักประดิษฐ์ / สมาคมการประดิษฐ์ไทย ; เย็นใจ เลาหวณิช บรรณาธิการ.

by สมาคมการประดิษฐ์ไทย | เย็นใจ เลาหวณิช.

Call number: 608 ก 27 2539 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิดำรงลัทธพิพัฒน์, 2539Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 608 ก 27 2539] (2).

88. สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 23 / โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

by โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

Call number: 039.95911055 ส 27 ล 23 อ้างอิง Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2543Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 039.95911055 ส 27 ล 23 อ้างอิง] (1).

89. เปิดโลกจุลินทรีย์ สู่ชีวิตมหัศจรรย์ / ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

by สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ.

Call number: 579.1 พ 113 2545 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 579.1 พ 113 2545] (4).

90. คู่มือความปลอดภัยของอาหาร (ฉบับกระเป๋า) / โดย สุมณฑา วัฒนสินธุ์.

by สุมณฑา วัฒนสินธุ์.

Call number: 641.07 ส 16 2544 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เอสบีบิซิเนส, 2544Availability: Items available for reference: [Call number: 641.07 ส 16 2544] (3).

91. การค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ทางวิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 2 : มารี กูรีและเรเดียม / สตีฟ ฟาร์กเกอร์ ผู้เขียน ; นพดล เวชสวัสดิ์, ผู้แปล.

by ฟาร์กเกอร์, สตีฟ | นพดล เวชสวัสดิ์.

Call number: 509 พ 27 ล 2 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2537Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 509 พ 27 ล 2] (1).

92. การค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ทางวิทยาศาสตร์ เล่ม 3 : ชาร์ลส ดาร์วิน และทฤษฎีวิวัฒนาการ / สตีฟ พาร์กเกอร์, ผู้เขียน ; นพดล เวชสวัสดิ์, ผู้แปล.

by พาร์กเกอร์, สตีฟ | นพดล เวชสวัสดิ์.

Call number: 509 พ 27 ล 3 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2537Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 509 พ 27 ล 3] (1).

93. สังกะสี แคดเมียมและปรอท (Zinc, Cadmium and Mercury) / ไบรอัน แนพพ์, เขียน ; มานี จันทวิมล, แปล ; สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บรรณาธิการ.

by แนพพ์, ไบรอัน | มานี จันทวิมล | สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 546 ส 12 ล 9 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊ค, 2544Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 546 ส 12 ล 9] (2).

94. ตะกั่ว และดีบุก (Lead and Tin) / ไบรอัน แนพพ์ เขียน ; พัชณี เจริญยิ่ง, แปล ; สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บรรณาธิการ.

by แนพพ์, ไบรอัน | พัชนี เจริญยิ่ง | สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 546 ส 12 ล 5 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊ค, 2544Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 546 ส 12 ล 5] (1).

95. ยูเรเนียมและธาตุกัมมันตรังสีอื่นๆ (Uranium and Other Radio Active Elements) / ไบรอัน แนพพ์ เขียน ; ศักดา ไตรศักดิ์ แปล ; สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บรรณาธิการ.

by แนพพ์, ไบรอัน | ศักดา ไตรศักดิ์ | สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 546 ส 12 ล 14 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊ค, 2544Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 546 ส 12 ล 14] (1).

96. ไฮโดรเจนและก๊าซมีตระกูล (Hydrogen and The Noble Gases) / ไบรอัน แนพพ์ เขียน ; วิไลวรรณ ถิรวณิชย์, แปล ; สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บรรณาธิการ.

by แนพพ์, ไบรอัน | วิไลวรรณ ถิรวณิชย์ | สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 546 ส 12 ล 6 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊ค, 2544Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 546 ส 12 ล 6] (1).

97. กำมะถัน (Sulphur) / ไบรอัน แนพพ์, เขียน ; ธีรวัฒน์ มงคลอัศวรัตน์ และ ชลดา ฤตวิรุฬห์, แปล ; สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บรรณาธิการ.

by แนพพ์, ไบรอัน | ธีรวัฒน์ มงคลอัศวรัตน์ | ชลลดา ฤตวิรุฬห์ | สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 546 ส 12 ล 13 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊ค, 2544Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 546 ส 12 ล 13] (2).

98. แคลเซียมและแมกนีเซียม (Calcium and Magnesium) / ไบรอัน แนพพ์, เขียน ; จินดา สุขชาชน, แปล ; สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บรรณาธิการ.

by แนพพ์, ไบรอัน | จินดา อุดชาชน | สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 546 ส 12 ล 7 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊ค, 2544Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 546 ส 12 ล 7] (1).

99. คลอรีน ฟลูออรีน โบรมีน และไอโอดีน (Chlorine Fluorine, Bromine and Iodine) / ไบรอัน แนพพ์, เขียน ; สุดจิต สงวนเรือง, แปล ; สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บรรณาธิการ.

by แนพพ์, ไบรอัน | สุดจิต สงวนเรือง | สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 546 ส 12 ล 15 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊ค, 2544Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 546 ส 12 ล 15] (2).

100. ออกซิเจน (Oxygen) / ไบรอัน แนพพ์ เขียน ; วิไลวรรณ ถิรวณิชย์, แปล ; สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บรรณาธิการ.

by แนพพ์, ไบรอัน | วิไลวรรณ ถิรวณิชย์ | สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 546 ส 12 ล 4 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊ค, 2544Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 546 ส 12 ล 4] (1).