Your search returned 164 results from 51289 records. Subscribe to this search

|
41. เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากธรรมชาติ : โครงการค่ายส่งเสริมความรู้ในดินวิทยาศาสตร์ระดับท้องถิ่น / ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ร่วมกับ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย.

by ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ | โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย.

Call number: 577 พ 115 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, [2550?]Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 577 พ 115 2550] (2).

42. หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ธรรมชาติ "เรียนรู้ธรรมชาติชายฝั่งทะเล" / มนธิดา สีตะธนี, ปาริฉัตร พวงมณี.

by มนธิดา สีตะธนี | ปาริฉัตร พวงมณี | รณชน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. โครงการสร้างความเข้าใจวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแก่สาธารณชน.

Call number: 577.51 ม 15 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปทุมธานี : โครงการสร้างความเข้าใจวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแก่สาธารณชน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 577.51 ม 15 2550] (2).

43. คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ปี 2550 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ.

by องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ.

Call number: 502 พ 36 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : องค์การ, 2550Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 502 พ 36 2550] (1).

44. สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 8 / โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

by โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

Call number: 039.95911055 ส 27 ล 8 อ้างอิง Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2533Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 039.95911055 ส 27 ล 8 อ้างอิง] (1).

45. เปิดโลกพีวีซี เล่ม 1 / ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน).

by บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา.

Call number: 668.4236 ท 96 ล 1 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ: : บริษัท, 2536Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 668.4236 ท 96 ล 1] (2).

46. ประวัติความเป็นมาของเคมี / โดย ประทีป ชูหมื่นไวย์.

by ประทีป ชูหมื่นไวย์.

Call number: 541.208 ป 17 2542 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : รวมสาสน์, 2542Availability: Items available for reference: [Call number: 541.208 ป 17 2542] (2).

47. เส้นทางสู่การเป็นนักประดิษฐ์ / สมาคมการประดิษฐ์ไทย ; เย็นใจ เลาหวณิช บรรณาธิการ.

by สมาคมการประดิษฐ์ไทย | เย็นใจ เลาหวณิช.

Call number: 608 ก 27 2539 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิดำรงลัทธพิพัฒน์, 2539Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 608 ก 27 2539] (2).

48. สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 23 / โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

by โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

Call number: 039.95911055 ส 27 ล 23 อ้างอิง Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2543Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 039.95911055 ส 27 ล 23 อ้างอิง] (1).

49. เปิดโลกจุลินทรีย์ สู่ชีวิตมหัศจรรย์ / ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

by สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ.

Call number: 579.1 พ 113 2545 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 579.1 พ 113 2545] (4).

50. คือความเข้าใจ : คู่มือความรู้เรื่องเอดส์สำหรับประชาชน / นุชนาฏ ประเสริฐศรี.

by นุชนาฏ ประเสริฐศรี | มูลนิธิเข้าถึงเอดส์.

Call number: 616.9792 น 42 2544 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเข้าถึงเอดส์, 2544Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 616.9792 น 42 2544] (1).

51. คู่มือความปลอดภัยของอาหาร (ฉบับกระเป๋า) / โดย สุมณฑา วัฒนสินธุ์.

by สุมณฑา วัฒนสินธุ์.

Call number: 641.07 ส 16 2544 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เอสบีบิซิเนส, 2544Availability: Items available for reference: [Call number: 641.07 ส 16 2544] (3).

52. การค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ทางวิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 2 : มารี กูรีและเรเดียม / สตีฟ ฟาร์กเกอร์ ผู้เขียน ; นพดล เวชสวัสดิ์, ผู้แปล.

by ฟาร์กเกอร์, สตีฟ | นพดล เวชสวัสดิ์.

Call number: 509 พ 27 ล 2 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2537Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 509 พ 27 ล 2] (1).

53. การค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ทางวิทยาศาสตร์ เล่ม 3 : ชาร์ลส ดาร์วิน และทฤษฎีวิวัฒนาการ / สตีฟ พาร์กเกอร์, ผู้เขียน ; นพดล เวชสวัสดิ์, ผู้แปล.

by พาร์กเกอร์, สตีฟ | นพดล เวชสวัสดิ์.

Call number: 509 พ 27 ล 3 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2537Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 509 พ 27 ล 3] (1).

54. ตะกั่ว และดีบุก (Lead and Tin) / ไบรอัน แนพพ์ เขียน ; พัชณี เจริญยิ่ง, แปล ; สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บรรณาธิการ.

by แนพพ์, ไบรอัน | พัชนี เจริญยิ่ง | สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 546 ส 12 ล 5 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊ค, 2544Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 546 ส 12 ล 5] (1).

55. ยูเรเนียมและธาตุกัมมันตรังสีอื่นๆ (Uranium and Other Radio Active Elements) / ไบรอัน แนพพ์ เขียน ; ศักดา ไตรศักดิ์ แปล ; สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บรรณาธิการ.

by แนพพ์, ไบรอัน | ศักดา ไตรศักดิ์ | สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 546 ส 12 ล 14 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊ค, 2544Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 546 ส 12 ล 14] (1).

56. ไฮโดรเจนและก๊าซมีตระกูล (Hydrogen and The Noble Gases) / ไบรอัน แนพพ์ เขียน ; วิไลวรรณ ถิรวณิชย์, แปล ; สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บรรณาธิการ.

by แนพพ์, ไบรอัน | วิไลวรรณ ถิรวณิชย์ | สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 546 ส 12 ล 6 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊ค, 2544Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 546 ส 12 ล 6] (1).

57. แคลเซียมและแมกนีเซียม (Calcium and Magnesium) / ไบรอัน แนพพ์, เขียน ; จินดา สุขชาชน, แปล ; สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บรรณาธิการ.

by แนพพ์, ไบรอัน | จินดา อุดชาชน | สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 546 ส 12 ล 7 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊ค, 2544Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 546 ส 12 ล 7] (1).

58. ออกซิเจน (Oxygen) / ไบรอัน แนพพ์ เขียน ; วิไลวรรณ ถิรวณิชย์, แปล ; สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บรรณาธิการ.

by แนพพ์, ไบรอัน | วิไลวรรณ ถิรวณิชย์ | สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 546 ส 12 ล 4 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊ค, 2544Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 546 ส 12 ล 4] (1).

59. เหล็ก โครเมียม และ แมงกานีส (Iron Chromium and Manganese) / ไบรอัน แนพพ์, เขียน ; ลัดดาวัลย์ ผดุงทรัพย์, แปล ; สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บรรณาธิการ.

by แนพพ์, ไบรอัน | ลัดดาวัลย์ ผดุงทรัพย์ | สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 546 ส 12 ล 8 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊ค, 2544Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 546 ส 12 ล 8] (1).

60. ภูมิปัญญานักประดิษฐ์ไทย / สุพจน์ คิลานเภสัช.

by สุพจน์ คิลานเภสัช.

Call number: 608 ส 46 2546 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2546Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 608 ส 46 2546] (1).