Your search returned 7 results from 51336 records. Subscribe to this search

|
1. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [วารสาร]

Material type: serial Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 Other title: JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY.Availability: Items available for loan: BSTI (1).

2. วารสารสงขลานครินทร์สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ [วารสาร]

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี 94000 โทร. (073) 335115 ต่อ 1043,1007 Availability: Items available for loan: BSTI (1).

3. วารสารยางและพอลิเมอร์ [วารสาร]

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จ.ปัตตานี 94000 โทร. (073) 331099, 312213 โทรสาร (073) 331099 ISSN 0859-7839 Availability: Items available for loan: BSTI (1).

4. ท่องป่าบาลา-ฮาลากับนกเงือกและที่ฟ้าตุลาคม-พฤศจิกายน 2541 / ผู้จัดทำ อัสรา รัฐการัณย์...[และคนอื่น ๆ].

by โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการและฟื้นฟูป่าชายเลนในภาคใต้ของประเทศไทย | อัสรา รัฐการัณย์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี. สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง.

Call number: 634.9 ค 87 2542 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี, 2542Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 634.9 ค 87 2542] (1).

5. การผลิตยางธรรมชาติ / เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี

by เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 633.89 ส 517 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print Publisher: ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี, 2547Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 633.89 ส 517 2547] (1).

6. เทคโนโลยีน้ำยางข้น / โดย บุญธรรม นิธิอุทัย, พรพรรณ นิธิอุทัย, ปรีชา ป้องภัย.

by บุญธรรม นิธิอุทัย | พรพรรณ นิธิอุทัย | ปรีชา ป้องภัย | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี.

Call number: 678.5028 บ 43 2543 2/2 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี, [2532?]Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 678.5028 บ 43 2543 2/2] (1).

7. ฟิสิกส์ของยาง / ตุลยพงษ์ ตุลยพิทักษ์.

by ตุลยพงษ์ ตุลยพิทักษ์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์.

Call number: 547.842 ต 47 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2550Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 547.842 ต 47 2550] (1).