Your search returned 9 results from 51148 records. Subscribe to this search

|
1. การวิเคราะห์โครงการลงทุนอุตสาหกรรมแร่ในต่างประเทศ / สุรพล หล่อตระกูล.

by สุรพล หล่อตระกูล | กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่. สำนักพัฒนาและส่งเสริม.

Call number: ร กพร สพส 1/2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาและส่งเสริม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2548Availability: Items available for reference: [Call number: ร กพร สพส 1/2548] (1).

2. ทิศทางและแนวโน้มของอุตสาหกรรมกระจก / มยุรี ปาลวงศ์.

by มยุรี ปาลวงศ์ | กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่. สำนักพัฒนาและส่งเสริม.

Call number: ร กพร สพส 3/2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาและส่งเสริม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2548Availability: Items available for reference: [Call number: ร กพร สพส 3/2548] (1).

3. แนวโน้มการพึ่งพาการนำเข้าแร่ของไทยในอนาคต / มงคล วิมลรัตน์.

by มงคล วิมลรัตน์ | กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่. สำนักพัฒนาและส่งเสริม.

Call number: ร กพร สพส 8/2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาและส่งเสริม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2548Availability: Items available for reference: [Call number: ร กพร สพส 8/2548] (1).

4. กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศเวียดนาม / เอมอร จงรักษ์.

by เอมอร จงรักษ์ | กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่. สำนักพัฒนาและส่งเสริม.

Call number: ร กพร สพส 7/2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาและส่งเสริม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2548Availability: Items available for reference: [Call number: ร กพร สพส 7/2548] (1).

5. การใช้ประโยชน์เฟลด์สปาร์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศไทย / โดย เจริญภพ พรวิริยางกูร.

by เจริญภพ พรวิริยางกูร | กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่. สำนักพัฒนาและส่งเสริม.

Call number: ร กพร สพส 4/2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาและส่งเสริม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2548Availability: Items available for reference: [Call number: ร กพร สพส 4/2548] (1).

6. การบริหารและการประเมินโครงการ / สุรพล หล่อตระกูล.

by สุรพล หล่อตระกูล | กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่. สำนักพัฒนาและส่งเสริม.

Call number: ร กพร สพส 3/2549 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาและส่งเสริม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2549Availability: Items available for reference: [Call number: ร กพร สพส 3/2549] (1).

7. มูลค่าการส่งออกและการนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทยในระยะครึ่งปีแรกของปี พ.ศ.2549 (มกราคม ถึง มิถุนายน) / มงคล วิมลรัตน์.

by มงคล วิมลรัตน์ | กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่. สำนักพัฒนาและส่งเสริม.

Call number: ร กพร สพส 1/2549 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพ : กลุ่มเศรษฐกิจแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน สำนักพัฒนาและส่งเสริม กรมอุตสาหกรรมพื้ฐานและการเหมืองแร่, 2549Availability: Items available for reference: [Call number: ร กพร สพส 1/2549] (1).

8. สถานการณ์แบไรต์และการใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง / มยุรี ปาลวงศ์.

by มยุรี ปาลวงศ์ | กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่. สำนักพัฒนาและส่งเสริม.

Call number: ร กพร สพส 5/2549 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาและส่งเสริม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2549Availability: Items available for reference: [Call number: ร กพร สพส 5/2549] (1).

9. ถ่านหินนำเข้าและการนำไปใช้ประโยชน์ / มงคล วิมลรัตน์.

by มงคล วิมลรัตน์ | กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่. สำนักพัฒนาและส่งเสริม.

Call number: ร กพร สพส 2/2549 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพ : กลุ่มเศรษฐกิจแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน สำนักพัฒนาและส่งเสริม กรมอุตสาหกรรมและการเหมืองแร่, 2549Availability: Items available for reference: [Call number: ร กพร สพส 2/2549] (1).