Your search returned 5 results from 51132 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานโครงการถนอมอาหารระยะที่ 1 พ.ศ. 2508-2510 รายงานฉบับที่ 1 / ระเบียบ ภูมิรัตน, วิรดา ดิษยมณฑล, นวลจันทร์ ชุ่มวัฒนะ, นันทนา แก้วอุบล, เกษมศรี เทียนศรี และอำนวย วัชราทิตย์.

by ระเบียบ ภูมิรัตน | วิรดา ดิษยมณฑล | นวลจันทร์ ชุ่มวัฒนะ | นันทนา แก้วอุบล | เกษมศรี เทียนศรี | อำนวย วัชราทิตย์.

Call number: Ra วศ 41 2512 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิทยาศาสตร์, 2512Availability: Items available for reference: [Call number: Ra วศ 41 2512] (4).

2. รายงานโครงการถนอมอาหารระยะที่ 2 พ.ศ. 2511 รายงานฉบับที่ 2 / ระเบียบ ภูมิรัตน, วิรดา ดิษยมณฑล, นวลจันทร์ ชุ่มวัฒณะ, ธีระ สัมปัชชลิต, ทวีชัย พืชผล, เกษมศรี เทียนศรี, ขวัญใจ เลาหสวัสดิ์ และอำนวย วัชรทิพย์.

by ระเบียบ ภูมิรัตน และคนอื่นๆ | วิรดา ดิษยมณฑล | นวลจันทร์ ชุ่มวัฒนะ | ธีระ สัมปัชชลิต | ทวีชัย พืชผล | เกษมศรี เทียนศรี | ขวัญใจ เลาหสวัสดิ์ | อำนวย วัชรทิพย์.

Call number: Ra วศ 13 2512 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิทยาศาสตร์, 2512Availability: Items available for reference: [Call number: Ra วศ 13 2512] (2).

3. การเก็บถนอมและความเปลี่ยนแปลงของน้ำมะนาวในระยะการเก็บ / โดย นวล จันทร์ ชุ่มวัฒนะ, นันทนา แก้วอุบล และ วิรดา ดิษยมณฑล.

by กรมวิทยาศาสตร์. กองวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | นวลจันทร์ ชุ่มวัฒนะ | นันทนา แก้วอุบล | วิรดา ดิษยมณฑล.

Call number: วศ กช 17 Material type: book Book; Format: print Publisher: พระนคร, 2510Availability: Items available for reference: [Call number: วศ กช 17] (1).

4. รายงานผลการศึกษาเรื่อง การเก็บขิงอ่อนในน้ำยาซัลเฟอร์ไดออกไซด์ / โดยนวลจันทร์ ชุ่มวัฒนะ และ วิรดา ดิษยมณฑล

by กรมวิทยาศาสตร์. กองวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | นวลจันทร์ ชุ่มวัฒนะ | วิรดา ดิษยมณฑล.

Call number: วศ กช 98 Material type: book Book; Format: print Availability: Items available for reference: [Call number: วศ กช 98] (1).

5. รายงานผลของการศึกษาเรื่องการเก็บถนอมและความเปลี่ยนแปลงของน้ำมะนาวในระยะเก็บ / โดย นวลจันทร์ ชุ่มวัฒนะ, นันทนา แก้วอุบล และ วิรดา ดิษยมณฑล.

by นวลจันทร์ ชุ่มวัฒนะ | นันทนา แก้วอุบล | วิรดา ดิษยมณฑล | กรมวิทยาศาสตร์. กองวิทยาศาสตร์ชีวภาพ.

Call number: วศ กช 37 Material type: book Book; Format: print Publisher: พระนคร : กองวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์. ม.ป.ปAvailability: Items available for reference: [Call number: วศ กช 37] (1).