Your search returned 57 results from 51289 records. Subscribe to this search

|
1. การจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรมสำคัญอย่างไร / กรมโรงงานอุตสาหกรรม.

by กรมโรงงานอุตสาหกรรม.

Call number: จส 338 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, [2544?]Availability: No items available

2. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นสูง / เกษม จันทร์แก้ว.

by เกษม จันทร์แก้ว.

Call number: 363.737 ก 58 2554 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554Online access: Click here to access online Availability: No items available

3. ISO 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม / สุเทพ ธีรศาสตร์.

by สุเทพ ธีรศาสตร์ | สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

Call number: 658.562 ส 44 2541 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2541Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 658.562 ส 44 2541] (1).

4. รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2543 / สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม.

by สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม.

Call number: 363.73 น 16 2543 รายงาน Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 363.73 น 16 2543 รายงาน] (1).

5. ประชาชนได้อะไรจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เล่ม 3 : ผลงานด้านสิ่งแวดล้อม / กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

Call number: 606.09593 ว 34 ล 3 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2537Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 606.09593 ว 34 ล 3] (1).

6. การประชุมประจำปีทางวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเรื่องอาชีวอนามัยความปลอดภัยและวิสัยทัศน์ 2000 / จัดโดยสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน.

by การประชุมเรื่องอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมวิสัยทัศน์ 2000 (ครั้งที่ 1 : 2538 : ชลบุรี) | สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน.

Call number: 658.562 อ 22 2538 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2538Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 658.562 อ 22 2538] (1).

7. วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก้าวไกลพัฒนาชาติไทยให้ก้าวหน้า / [กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม].

by กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

Call number: 600.593 ว 34 2539 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2539Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 600.593 ว 34 2539] (2).

8. การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย / กฤษฎา บุญชัย...[และคนอื่น ๆ ].

by กฤษฎา บุญชัย | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.

Call number: 333.72 ก 918 2542 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2542Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 333.72 ก 918 2542] (1).

9. รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2541 / สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม.

by สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม.

Call number: 363.73 น 16 2541 รายงาน Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543. Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 363.73 น 16 2541 รายงาน] (1).

10. ประเทศไทย : ความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม / กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, ธนาคารโลก.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | ธนาคารโลก.

Call number: 333.77 ว 34 2544 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2544Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 333.77 ว 34 2544] (1).

11. รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2542 / สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม.

by สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม.

Call number: 363.73 น 16 2542 รายงาน Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543. Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 363.73 น 16 2542 รายงาน] (1).

12. รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ปี 2543 / สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8.

by สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8.

Call number: 363.73 ส 32 2543 รายงาน Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543. Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 363.73 ส 32 2543 รายงาน] (1).

13. สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 19 / โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

by โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

Call number: 039.95911055 ส 27 ล 19 อ้างอิง Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการ 2542Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 039.95911055 ส 27 ล 19 อ้างอิง] (1).

14. รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2544 / สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม.

by สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม.

Call number: 363.73 น 16 2544 รายงาน Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2545?]Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 363.73 น 16 2544 รายงาน] (2).

15. การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน / เกษม จันทร์แก้ว.

by เกษม จันทร์แก้ว.

Call number: 363.7 ก 58 2545 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 363.7 ก 58 2545] (1).

16. กรอบแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545-2549 / คณะกรรมการผู้ชำนาญการเพื่อปรับโครงสร้างการบริหารการจัดการและองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม.

by คณะกรรมการผู้ชำนาญการเพื่อปรับโครงสร้างการบริหารการจัดการและองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม | กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

Call number: 333.7 ผ 412 2545 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2545Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 333.7 ผ 412 2545] (1).

17. ราชการชนบท / สุดจิต นิมิตกุล.

by สุดจิต นิมิตกุล.

Call number: 320.84 ส 44 2545 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท, 2545Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 320.84 ส 44 2545] (1).

18. รวมกฏหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ปฏิบัติ / โดย สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย.

by สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย.

Call number: 344.593046 ว 38 2546 กฏหมาย Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2546Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 344.593046 ว 38 2546 กฏหมาย] (1).

19. ตำราระบบบำบัดมลพิษน้ำ / โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย.

by กรมโรงงานอุตสาหกรรม | สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย.

Call number: 628.168 ร 82 2545 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 2545Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 628.168 ร 82 2545] (1).

20. รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546 / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

by สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Call number: 363.73 น 16 2546 รายงาน Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 363.73 น 16 2546 รายงาน] (2).