Your search returned 15 results from 51107 records. Subscribe to this search

|
1. การกำจัดน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งชุมชน / โดย เสริมพล รัตสุข และ ไชยยุทธ กลิ่นสุคนธ์.

by เสริมพล รัตสุข | ไชยยุทธ กลิ่นสุคนธ์.

Call number: 628.54 ส 57 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : หน่วยวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย, 2518Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 628.54 ส 57] (2).

2. การสำรวจและศึกษาการขจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณจังหวัด พระนครและใกล้เคียง / สวัสดิ์ ธรรมิกรักข์.

by สวัสดิ์ ธรรมิกรักข์.

Call number: 628.3 ส 171 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, 2512Availability: Items available for reference: [Call number: 628.3 ส 171] (1).

3. แผนการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียวของภาคมหานคร : รายงานสรุปย่อสำหรับผู้บริหาร / ดำเนินการโดย บริษัท โมดัส คอนซัลแท้นส์.

by สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม | บริษัท โมดัสคอนซัลแท้นส์.

Call number: 363.737 น 15 2538 รายงาน Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2538Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 363.737 น 15 2538 รายงาน] (1).

4. วิวัฒนาการทางวิศวกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ : การประชุมสัมมนาทางวิชา การและนิทรรศการ เล่มที่ 1 / จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ วันที่ 26-28 พ.ศ. 2525.

by การประชุมสัมมนาเรื่องวิวัฒนาการทางวิศวกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (2528 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์.

Call number: 620 ว 37 ล 1 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์, 2525Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 620 ว 37 ล 1] (1).

5. รายงานการสัมมนาปัญหาสภาวะแวดล้อมกับการอุตสาหกรรม / จัดโดย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กองควบคุมสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม.

by การสัมมนาเรื่องปัญหาสภาวะแวดล้อมกับการอุตสาหกรรม (2519 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | เพ็ญศรี ไววนิชกุล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม.

Call number: 628.5 ป 113 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 628.5 ป 113] (1).

6. แหล่งน้ำกับปัญหามลพิษ / เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต

by เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต.

Call number: 363.7394 ป 925 2536 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 363.7394 ป 925 2536] (1).

7. แหล่งน้ำกับปัญหามลพิษ / เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต

by เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต.

Call number: 363.7394 ป 925 2533 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 363.7394 ป 925 2533] (1).

8. การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร / ศิวาพร ศิวเวชช.

by ศิวาพร ศิวเวช.

Call number: 628.51 ศ 37 2536 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4 ฉบับปรับปรุงแก้ไข.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2536Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 628.51 ศ 37 2536] (1).

9. เอกสารประกอบการอภิปรายเชิงนโยบายเรื่อง ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน / สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ.

by การประชุมทางวิชาการเรื่อง ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ครั้งที่ 5 : 2536 กรุงเทพฯ) | สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย | ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ.

Call number: 660.6 ท 38 2536 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2536Availability: Items available for reference: [Call number: 660.6 ท 38 2536] (1).

10. มลพิษอุตสาหกรรมเบื้องต้น / ปราณี พันธุมสินชัย.

by ปราณี พันธุมสินชัย.

Call number: 363.731 ป 17 2538 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 2538Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 363.731 ป 17 2538] (2).

11. แหล่งน้ำกับปัญหามลพิษ / เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต.

by เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต.

Call number: 363.7394 ป 925 2538 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 363.7394 ป 925 2538] (1).

12. รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม / สภาทนายความแห่งประเทศไทย, มูลนิธิโลกสีเขียว ; สมชาย หอมละออ, บรรณาธิการ.

by สมชาย หอมละออ | สภาทนายความแห่งประเทศไทย | มูลนิธิโลกสีเขียว.

Call number: 344.046 ร 17 2538 กฎหมาย Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สภา, 2538Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 344.046 ร 17 2538 กฎหมาย] (1).

13. รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2537 / สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม.

by สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. กองนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม.

Call number: 363.73 น 16 2537 รายงาน Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2539]Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 363.73 น 16 2537 รายงาน] (1).

14. การบำบัดน้ำเสีย (Wastewater treatment) / โดย เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์.

by เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์.

Call number: 628.162 ก 57 2542 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : [ม.ป.พ.], 2542Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 628.162 ก 57 2542] (1).

15. วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสียเล่มที่ 1 / เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์.

by เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์.

Call number: 628.16 ก 612 ล 1 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มิตรนราการพิมพ์, 2540Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 628.16 ก 612 ล 1] (1).