Your search returned 3 results from 50996 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 30 วันที่ 29 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2535 : กำหนดการเสนอผลงานทางวิชาการและบทคัดย่อ / จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน.

by มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. การประชุมทางวิชาการ (ครั้งที่ 30 : 2535 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน.

Call number: 630.72 ก 58 2535 สาระสังเขป Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2535Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 630.72 ก 58 2535 สาระสังเขป] (2).

2. รายงานผลการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย / โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทสไทย.

Call number: 574.907 ร 26 2542 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2542Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 574.907 ร 26 2542] (2).

3. เรื่องเต็มการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46 เล่ม 2 : สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ / จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา...[และอื่นๆ].

by มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. การประชุม (ครั้งที่ 46 : 2551 : กรุงเทพฯ) | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 630.72 ก 58 2551 ล 2 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 630.72 ก 58 2551 ล 2] (1).