Your search returned 7 results from 51187 records. Subscribe to this search

|
1. เทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท เล่มที่ 2 / รวบรวมโดย ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย ; คณะบรรณาธิการ เฉลิมวรรณ ชูทรัพย์

by สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย | เฉลิมวรรณ ชูทรัพย์.

Call number: 602 ว 32 ล 2 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2529Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 602 ว 32 ล 2] (1).

2. รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่องเทคโนโลยีที่แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำมัน / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Call number: 531.64 ค 141 2524 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2524Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 531.64 ค 141 2524] (2).

3. เทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท เล่มที่ 1 / รวบรวมโดย ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย คณะบรรณาธิการ เฉลิมวรรณ ชูทรัพย์

by สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย | เฉลิมวรรณ ชูทรัพย์.

Call number: 602 ว 32 ล 1 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2528Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 602 ว 32 ล 1] (1).

4. วันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 24 มี.ค. 36 / กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

Call number: 600 ว 34 2535 รายงาน Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2536Availability: Items available for reference: [Call number: 600 ว 34 2535 รายงาน] (1).

5. การประชุมทางวิชาการร่วมสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมเคมีการถ่ายเทความร้อนมวลและโมเมนตัม'32 : ภาคกระบวนความร้อนและเคมี / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ.

by การประชุมทางวิชาการเรื่องการถ่ายเทความร้อนมวลและโมเมนตัม'32 (2532 : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ) | วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ.

Call number: 621.5 ก 27 2532 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถาน, 2532Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 621.5 ก 27 2532] (1).

6. พลังงานทดแทน 1 / อนุตร จำลองกุล.

by อนุตร จำลองกุล.

Call number: 333.79 อ 15 2541 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คลองหก, 2541Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 333.79 อ 15 2541] (1).

7. พลังงานหมุนเวียน / อนุตร จำลองกุล.

by อนุตร จำลองกุล | สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร.

Call number: 621.47 อ 15 2545 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2545Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 621.47 อ 15 2545] (1).