Your search returned 7 results from 50884 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานผลการสำรวจการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2544 : การเปรียบเทียบผลการสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2544 / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

by สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

Call number: 338.072 พ 113 2544 วิจัย Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 338.072 พ 113 2544 วิจัย] (2).

2. ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี 2545 / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

by สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

Call number: 601.6 พ 113 2545 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 601.6 พ 113 2545] (1).

3. ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี 2548 / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

by สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

Call number: 601.6 พ 113 2548 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 601.6 พ 113 2548] (2).

4. รายงานผลการสำรวจการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยประจำปี 2545 / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

by สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

Call number: 338.072 พ 113 2545 วิจัย Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 338.072 พ 113 2545 วิจัย] (1).

5. ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี 2549 / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

by สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

Call number: 601.6 พ 113 2549 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549Availability: Items available for reference: [Call number: 601.6 พ 113 2549] (1).

6. ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี 2550 / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

by สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

Call number: 601.6 พ 113 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 601.6 พ 113 2550] (2).

7. ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี 2551 / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ.

Call number: 601.6 พ 113 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 601.6 พ 113 2551] (1).