Your search returned 8 results from 51397 records. Subscribe to this search

|
1. ACE ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / อณฎณ เชื้อไทย.

by อณฎณ เชื้อไทย | ASEAN Economic Community : AEC | ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.

Call number: 337.159 อ 14 2555 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2555Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 337.159 อ 14 2555] (1).

2. ASEAN Mini-book : We are ASEAN towards ASEAN community 2015 / กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ.

by กระทรวงการต่างประเทศ กรมอาเซียน.

Call number: 337.159 ก 452 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, ม.ป.ปOnline access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 337.159 ก 452] (3).

3. AEC : THAI กับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / บุญชัย ใจเย็น.

by บุญชัย ใจเย็น | ASEAN Economic Community : AEC | ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.

Call number: 337.159 บ 43 2555 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2555Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 337.159 บ 43 2555] (1).

4. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศไทย / รศ. จุฑาทิพ คล้ายทับทิม.

by จุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รศ.

Call number: 337.159 จ 623 2555 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : โครงการศิลปกรรมมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ , 2555Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 337.159 จ 623 2555] (1).

5. แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (พ.ศ.2552-2558) = ASEAN Political- security community (APSC) blueprint / กองอาเซียน 1 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ.

by กระทรวงการต่างประเทศ. กรมอาเซียน.

Call number: 341.247 ก 452 2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เพจเมคเกอร์, 2553Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 341.247 ก 452 2553] (1).

6. 58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน 2558 : คู่มือฉบับประชาชนสำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 / กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ.

by กระทรวงการต่างประเทศ. กรมอาเซียน | อรรถยุทธ์ ศรีสมุทร [บรรณาธิการและผู้เรียบเรียง.] | ลดา ภู่มาศ [บรรณาธิการและผู้เรียบเรียง.].

Call number: 341.247 ก 452 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2556Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 341.247 ก 452 2556] (1).

7. รายงานวิจัย การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC Blueprint) และการประเมินบทบาทของประเทศมหาอำนาจในอาเชียน / สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ; คณะผู้วิจัย สุรชัย ศิริไกร...[และคนอื่นๆ].

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ | สุรชัย ศิริไกร [ผู้วิจัย.] | ประภัสสร์ เทพชาตรี | วิทยา สุจริตธนารักษ์ | ธัญญาทิพย์ ศรีพนา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Call number: 341.247 ก 452 2559 วิจัย Material type: article Article; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 341.247 ก 452 2559 วิจัย] (1).

8. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : มุมมองทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ / โดย รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล.

by รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล, 2515- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Call number: 337.159 ร 622 2559 วิจัย Material type: article Article; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 337.159 ร 622 2559 วิจัย] (1).