Your search returned 8 results from 51107 records. Subscribe to this search

|
1. สัมมนาการจัดการลุ่มน้ำ ครั้งที่ 1 "แนวทางการจัดการลุ่มน้ำสำหรับประเทศไทย" / โดย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะกรรมการแห่งชาติด้านมนุษย์และไบโอสเฟียร์.

by การสัมมนาเรื่องแนวทางการจัดการลุ่มน้ำสำหรับประเทศไทย (ครั้งที่ 1 : 2526 : กรุงเทพฯ) | คณะกรรมการแห่งชาติด้านมนุษย์และไบโอสเฟียร์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวนศาสตร์.

Call number: 333.911593 ก 527 2526 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 333.911593 ก 527 2526] (1).

2. ประชาชนได้อะไรจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เล่ม 3 : ผลงานด้านสิ่งแวดล้อม / กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

Call number: 606.09593 ว 34 ล 3 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2537Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 606.09593 ว 34 ล 3] (1).

3. รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2544 / สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม.

by สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม.

Call number: 363.73 น 16 2544 รายงาน Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2545?]Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 363.73 น 16 2544 รายงาน] (2).

4. เขื่อนกับการจัดการน้ำในประเทศไทย / พิเชษฐ์ เดชผิว.

by พิเชษฐ์ เดชผิว.

Call number: 333.913 พ 32 2546 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : แม็ค, 2546Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 333.913 พ 32 2546] (1).

5. หลักการจัดการลุ่มน้ำ / นิวัติ เรืองพานิช.

by นิวัติ เรืองพานิช.

Call number: 333.911 น 37 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2547Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 333.911 น 37 2547] (1).

6. อนามัยสิ่งแวดล้อม / พัฒนา มูลพฤกษ์.

by พัฒนา มูลพฤกษ์.

Call number: 628 พ 113 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุง.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ซิกม่า ดีไซน์ กราฟฟิก, 2546Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 628 พ 113 2546] (1).

7. น้ำผิวดิน / กรมทรัพยากรน้ำ.

by กรมทรัพยากรน้ำ.

Call number: จส 701 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2550Availability: Items available for reference: [Call number: จส 701] (1).

8. น้ำ / มูลนิธิโลกเขียว.

by มูลนิธิโลกสีเขียว.

Call number: 333.9 ล 81 2537 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2537Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 333.9 ล 81 2537] (1).