Your search returned 30 results from 51275 records. Subscribe to this search

|
1. จุลชีววิทยาในกระบวนการแปรรูปอาหาร (Microbiology in Food Processing) / วราวุฒิ ครูส่ง.

by วราวุฒิ ครูส่ง.

Call number: 576.163 ว 17 2538 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2538Availability: No items available

2. สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบการอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม / กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน.

Call number: จส 402 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2546?]Availability: No items available

3. จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ประมง / มัทนา แสงจินดาวงษ์.

by มัทนา แสงจินดาวงษ์.

Call number: 576.163 ม 114 2538 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 576.163 ม 114 2538] (1).

4. ทฤษฎีอาหารเล่ม 2 : หลักการถนอมอาหารและการควบคุมคุณภาพอาหาร / ศิริลักษณ์ สินธวาลัย.

by ศิริลักษณ์ สินธวาลัย.

Call number: 664.02 ศ 37 ล 2 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุง.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2525]Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 664.02 ศ 37 ล 2] (1).

5. กล้าเชื้ออาหารหมักและเทคโนโลยีการผลิต / นภา โล่ห์ทอง.

by นภา โล่ห์ทอง | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์.

Call number: 660.62 น 16 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 660.62 น 16] (2).

6. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม : จุลินทรีย์กับอุตสาหกรรมอาหาร / ลัดดาวัลย์ รัศมิทัต.

by ลัดดาวัลย์ รัศมิทัต.

Call number: 660.62 ล 114 2536 Material type: book Book; Format: print Publisher: ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2536Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 660.62 ล 114 2536] (1).

7. การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร / ศิวาพร ศิวเวชช.

by ศิวาพร ศิวเวช.

Call number: 628.51 ศ 37 2536 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4 ฉบับปรับปรุงแก้ไข.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2536Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 628.51 ศ 37 2536] (1).

8. จุลินทรีย์ที่มีความสำคัญด้านอาหาร / วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล.

by วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล.

Call number: 576.163 ว 37 2539 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2539Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 576.163 ว 37 2539] (1).

9. โปรซีดดิงส์แลคติคแอสิตแบคทีเรียในอุตสาหกรรมอาหารไทย ครั้งที่ 1 / จัดโดย ม.เกษตรศาสตร์.

by การประชุมสัมมนาเรื่องแลคติคแอสิตแบคทีเรียในอุตสาหกรรมอาหารไทย (ครั้งที่ 1 : 2534 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะอุตสาหกรรมเกษตร.

Call number: 660.62 ก 27 2534 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2534Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 660.62 ก 27 2534] (1).

10. การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร / ศิวาพร ศิวเวชช.

by ศิวาพร ศิวเวช.

Call number: 628.51 ศ 37 2529 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2529Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 628.51 ศ 37 2529] (1).

11. รายงานผลการปฏิบัติงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสุขลักษณะ คุณภาพและมาตรฐานอาหาร / โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมกับ UNIDO/UNDP.

by การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สุขลักษณะคุณภาพและมาตรฐานอาหาร ( 2533 : กรุงเทพฯ) | สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

Call number: 664.07 ส 41 2533 รายงาน Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2533?]Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 664.07 ส 41 2533 รายงาน] (1).

12. ทำเนียบผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปเครื่องปรุงรสและเครื่องดื่ม / ผู้รวบรวม สมใจ สัตบุสย์, วินัย พันธุ์วุฒิ.

by มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | สมใจ สัตบุสย์ | วินัย พันธุ์วุฒิ.

Call number: 641.025 ก 58 2542 ทำเนียบนาม Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพ : มหาวิทยาลัย, [2542?]Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 641.025 ก 58 2542 ทำเนียบนาม] (1).

13. คู่มือความปลอดภัยของอาหาร (ฉบับกระเป๋า) / โดย สุมณฑา วัฒนสินธุ์.

by สุมณฑา วัฒนสินธุ์.

Call number: 641.07 ส 16 2544 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เอสบีบิซิเนส, 2544Availability: Items available for reference: [Call number: 641.07 ส 16 2544] (3).

14. การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม / พรพรรณ เลิศทวีสินธุ์.

by พรพรรณ เลิศทวีสินธุ์.

Call number: 660.62 พ 17 2544 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา, 2544Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 660.62 พ 17 2544] (1).

15. ผลิตภัณฑ์ประมงของไทย / มัทนา แสงจินดาวงษ์.

by มัทนา แสงจินดาวงษ์.

Call number: 338.372 ม 114 2545 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 338.372 ม 114 2545] (1).

16. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร / คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะอุตสาหกรรมเกษตร.

Call number: 664 ก 58 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 664 ก 58 2546] (1).

17. การสุขาภิบาลอาหาร (Food plant sanitation) / สุมณฑา วัฒนสินธุ์.

by สุมณฑา วัฒนสินธุ์.

Call number: 628.51 ส 46 2547 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 628.51 ส 46 2547] (1).

18. สูตรสำเร็จสร้างความร่ำรวยเคล็ดลับการแปรรูปน้ำผัก ผลไม้น้ำสมุนไพรให้มีคุณภาพ / เชษฐา ใจใส, สุจินดา ใจใส.

by เชษฐา ใจใส | สุจินดา ใจใส.

Call number: 663.63 ช 58 2547 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2547Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 663.63 ช 58 2547] (1).

19. ภัยในอาหาร / ผู้เรียบเรียง, นฤมล คงทน...[และคนอื่น ๆ].

by สุนทรีย์ เกตุคง | มยุรา ปรารถนาเปลี่ยน | วันวิสาข์ พึ่งโพธิ์.

Call number: 641.0289 ภ 381 2547 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันอาหาร, 2547Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 641.0289 ภ 381 2547] (2).

20. คู่มือการผลิตสินค้าชุมชน หมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ได้มาตรฐาน / สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์.

by กรมส่งเสริมสหกรณ์. สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์.

Call number: 641.0685 ส 12 2547 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2547Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 641.0685 ส 12 2547] (1).