Your search returned 4 results from 51148 records. Subscribe to this search

|
1. ทำเนียบผลการวิจัย ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2537 / กองส่งเสริมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กองส่งเสริมการวิจัย.

Call number: วิจัย วช กสส ล 2 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2537Availability: Items available for reference: [Call number: วิจัย วช กสส ล 2] (1).

2. อุตสาหกรรมห้องเย็น / กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.

by กระทรวงอุตสาหกรรม. กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Call number: ร อก ศอ 173 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2526Availability: Items available for reference: [Call number: ร อก ศอ 173] (1).

3. รายงานการศึกษาเรื่องอุตสาหกรรมห้องเย็นสัตว์น้ำแช่เยือกแข็ง / กระทรวงอุตสาหกรรม.

by กระทรวงอุตสาหกรรม.

Call number: ร อก ศอ 98 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2522Availability: Items available for reference: [Call number: ร อก ศอ 98] (1).

4. อุตสาหกรรมห้องเย็น / โดย จันทนี จงนิตยกาล และสุชาติ นาคอ่อน.

by กระทรวงอุตสาหกรรม. กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม | จันทนี จงนิตยกาล | สุชาติ นาคอ่อน.

Call number: ร อก ศอ 299 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2529Availability: Items available for reference: [Call number: ร อก ศอ 299] (1).