Your search returned 271 results from 50995 records. Subscribe to this search

|
61. การเลี้ยงไก่กระทง / โดย ยุตติ ล่ำซำ.

by ยุตติ ล่ำซำ.

Call number: จส 945 Material type: book Book; Format: print Publisher: พระนคร : แผนกวิชาสัตว์ปีก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2503Availability: Items available for reference: [Call number: จส 945] (1).

62. การเลี้ยงแพะนม / โดย ม.ร.ว.ชวนิศนดากร วรวรรณ.

by ชวนิศนดากร วรวรรณ, ม.ร.ว | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Call number: จส 954 Material type: book Book; Format: print Publisher: พระนคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2502Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: จส 954] (1).

63. ไผ่และหญ้า / โดย โชติ สุวัตถิ.

by โชติ สุวัตถิ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Call number: 584.9 ช 84 2508 Material type: book Book; Format: print Publisher: พระนคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2508Availability: Items available for reference: [Call number: 584.9 ช 84 2508] (2).

64. รายงานค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2515-2516 = Research Report 1972-1973 / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Call number: 630.7 ก 58 2515-2516 สาระสังเขป Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2517Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 630.7 ก 58 2515-2516 สาระสังเขป] (1).

65. รายงานค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2525 (ต.ค. 2524-ก.ย. 2525) = Research Report 1982 / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Call number: 630.7 ก 58 2525 สาระสังเขป Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2525?]Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 630.7 ก 58 2525 สาระสังเขป] (1).

66. รายงานค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2526 (ต.ค. 2525-ก.ย. 2526) = Research Report 1983 / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Call number: 630.7 ก 58 2526 สาระสังเขป Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2526?]Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 630.7 ก 58 2526 สาระสังเขป] (2).

67. รายงานค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2527 (ต.ค. 2526-ก.ย. 2527) = Research Report 1984 / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Call number: 630.7 ก 58 2527 สาระสังเขป Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2527?]Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 630.7 ก 58 2527 สาระสังเขป] (2).

68. การศึกษาเบื้องต้นโรคแคงเกอร์ของส้ม (A Preliminary Study on the Citrus Canker) / โดย ไพโรจน์ จ๋วงพานิช, วิวัฒน์ แดงสุภา.

by ไพโรจน์ จ๋วงพานิช | วิวัฒน์ แดงสุภา | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. แผนกวิชากีฏวิทยาและโรคพืช.

Call number: 632 ษ.สร. 2510 Material type: book Book; Format: print Publisher: พระนคร : แผนกวิชากีฏวิทยาและโรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2510Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 632 ษ.สร. 2510] (1).

69. เงือก โลมา กับปลาวาฬ / โดย จินดา เทียมเมธ

by มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Call number: 599.55 ษ.สร. 2511 Material type: book Book; Format: print Publisher: พระนคร : คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2511Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 599.55 ษ.สร. 2511] (1).

70. ศักยภาพและแนวทางในการพัฒนาภาคตะวันตกของประเทศไทย : รายงานผลการสัมมนาทางวิชาการ / จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมูลนิธิฟรีดริช อีแบรท ณ โรงแรมริเวอร์แคว กาญจนบุรี วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2528

by การประชุมสัมมนาเรื่องศักยภาพและแนวทางในการพัฒนาภาคตะวันตกของประเทศไทย (2528 : กาญจนบุรี) | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | มูลนิธิฟรีดริช เอแบรท.

Call number: 338.9593 ศ 111 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 338.9593 ศ 111] (1).

71. ปัญหาและแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ที่ได้ใช้ทำเหมืองแร่แล้ว / จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรมทรัพยากรธรณี, กรมป่าไม้, กรมพัฒนาที่ดิน และสภาการเหมืองแร่ ณ โรงแรมภูเก็ตเบอร์ลิน วันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2530

by การประชุมสัมมนาเรื่องปัญหาและแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ที่ได้ใช้ทำเหมืองแร่แล้ว (2528 : ภูเก็ต) | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวนศาสตร์.

Call number: 622 ป 113 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 622 ป 113] (2).

72. แมลงศัตรูข้าวโพดของประเทศไทย / โดย สุธรรม อารีกุล...[และคนอื่น ๆ].

by สุธรรม อารีกุล | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. แผนกวิชากีฏวิทยาและโรคพืช.

Call number: 632 ส 44 วิจัย Material type: book Book; Format: print Publisher: พระนคร : แผนกกีฎาและโรคพืช. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2516?]Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 632 ส 44 วิจัย] (1).

73. การเลี้ยงหวายขนาดออกดอก ระพี สาคริก.

by ระพี สาคริก | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. แผนกวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร.

Call number: 635.93415 ร 71 Material type: book Book; Format: print Publisher: พระนคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2502Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 635.93415 ร 71] (1).

74. การศึกษาคุณสมบัติบางประการของสุรากลั่นที่ผลิตในประเทศไทย / เมทนี สุคนธรักษ์.

by เมทนี สุคนธรักษ์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 663.5 ม 54 วิทยานิพนธ์ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2521Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 663.5 ม 54 วิทยานิพนธ์] (1).

75. กล้าเชื้ออาหารหมักและเทคโนโลยีการผลิต / นภา โล่ห์ทอง.

by นภา โล่ห์ทอง | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์.

Call number: 660.62 น 16 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 660.62 น 16] (2).

76. เทคนิคการแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟี / นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์.

by นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์.

Call number: 544.92 น 36 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 544.92 น 36] (1).

77. Mycology เบื้องต้น / โดย สิริพงศ์ อินทรามะ.

by สิริพงศ์ อินทรามะ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Call number: 589.2 ส 83 2508 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2508Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 589.2 ส 83 2508] (2).

78. รายงานค้นคว้าวิจัยประจำปี 2531-2534.

by มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร.

Call number: 660 ก 58 2531-2534 วิจัย Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 2535Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 660 ก 58 2531-2534 วิจัย] (1).

79. วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร / ศิวาพร ศิวเวชช

by ศิวาพร ศิวเวช | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. คณะอุตสาหกรรม.

Call number: 614.33 ศ 37 2535 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: book Book; Format: print Publisher: นครปฐม : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2535Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 614.33 ศ 37 2535] (1).

80. สัมมนาการจัดการลุ่มน้ำ ครั้งที่ 1 "แนวทางการจัดการลุ่มน้ำสำหรับประเทศไทย" / โดย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะกรรมการแห่งชาติด้านมนุษย์และไบโอสเฟียร์.

by การสัมมนาเรื่องแนวทางการจัดการลุ่มน้ำสำหรับประเทศไทย (ครั้งที่ 1 : 2526 : กรุงเทพฯ) | คณะกรรมการแห่งชาติด้านมนุษย์และไบโอสเฟียร์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวนศาสตร์.

Call number: 333.911593 ก 527 2526 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 333.911593 ก 527 2526] (1).